Power BI – tilbakeskriving til datavarehuset – Visual Planning fra Power ON

Power ON’s Visual Planning - En total «Corporate Performance Management» løsning for Power BI Master Data Management med målsøking og visuelle planlegging (dra og slipp)