PowerBI har de siste årene vokst frem som et verktøy flere og flere tar i bruk når de ønsker å sammenstille informasjon fra flere kilder på en enkel måte. Og i dag er det vanlig at PowerBI brukes for å gi medarbeidere på ulike nivåer relevant og målrettet planleggings- og beslutningsunderlag i arbeidshverdagen.

Men, viste du at PowerBI også kan brukes til å legge til eller oppdatere data for at resten av organisasjonen skal kunne jobbe på reelle, tilgjengelige og helt oppdaterte tall?

PowerBI til neste nivå

Løsninger som forbedrer, forsterker og utvider PowerBI

A2insight har lenge jobbet med løsninger som forbedrer, forsterker og utvider PowerBI slik at man oppnår dette og dermed får en rekke nye muligheter. Og nå har vi lyst å fortelle mer og tilby disse svært nyttige og effektive løsningene til flere.

I dag skreddersys dashboards, rapporter og KPI’er for selskapet, avdelingen, prosjektet og/eller den enkelte medarbeider. Funksjonaliteten i PowerBI sikrer at informasjonen automatisk blir oppdatert, alt det medarbeideren behøver å gjøre er å logge seg på for å selv bli oppdatert om status og utviklingstrender.

Fra Excel til PowerBI – Ta neste steg

Dette er selvsagt en stor forbedring fra Excel-verden, og vi ser at det nå er på tide å ta neste steg. Og neste steg er å gjøre det samme med planleggingsprosessene din, enten det er budsjett, prognose eller andre prosesser. Dette gir følgende muligheter:

  • Tilpass input-felter med nødvendig støtteinformasjon på avdelingsnivå, prosjektnivå eller den enkelte bidragsyter.
  • Sikre en effektiv prosess gjennom automatisk oppdatering av alle relevante rapporter. Når en endring er lagret er denne umiddelbart tilgjengelig til alle med nødvendig tilgang.
  • Benytt alle de kjente funksjonene i PowerBI til å aggregere, “slice og dice”, sammenstille, tilgangsstyre mm.
  • Ta bort unødvendig tidsbruk til utrulling av underlag, oppdatering av Excel maler, manuell sammenstilling og innlasting i andre rapporteringsverktøy.
  • Unngå dobbeltregistrering og feilsøking på grunn av datakvalitetet.

Vi mener dette gir våre kunder det beste av to verdener. Full fleksibilitet, som ved bruk av eksempelvis Excel, samtidig som du får datakvalitet og datasikkerhet som ved bruk av standard “hyllevare” verktøy.

Teknologien finnes og er tatt i bruk av flere. Mulighetene er uendelige, begrenset bare av din fantasi.

I tiden fremover vil vi fortelle mer om muligheter, løsninger og teknologi, og vi håper du vil følge med.

Har du spørsmål, kommentarer eller vil høre mer – ta kontakt!