Siden den første offisielle utgivelsen i 2015 har Power BI gått fra å være et bi-produkt av et knippe av excel-addins uten særlig fotfeste til å være det absolutt mest populære Business Intelligence verktøyet på markedet.

En relativt lav terskel for sluttbrukeren, integrasjon med andre Office produkter og en lisenskostnad som er innenfor rekkevidde for de aller fleste, har bidratt til denne veksten. I tillegg har Microsoft lagt til rette for høy interaksjon med sluttbrukerene med tanke på hva som skal legges til og utbedres i de månedlige oppdateringene av verktøyet.

Fra Read only til Enterprise Performance Management

“Out of the box” er Power BI et Rapporteringsverktøy, dvs at en kun kan lese data med verktøyet. Men ved hjelp av “custom visuals” og tilrettelegging på databasesiden kan en konvertere Power BI fra et “Read Only” rapporteringsverktøy til å bli et fullskala Enterprise Performance Management verktøy.

Vi ser at flere og flere nåværende og potensielle kunder ønsker å gå denne veien, og vi vil her gi et par eksempler på hva din bedrift kan gjør med et slikt verktøy

Det naturlige utbyttet ved å investere i et nytt verktøy er at det erstatter et annet. Vi ser at mange er interessert i Power BI writeback fordi de ønsker å bli kvitt Excel ark som holder en eller annen form for input. Denne inputen er gjerne allerede visualisert i Power BI, men bedriften ønsker å ta et steg videre og formalisere inputen.

Dashboard Writeback

Dashboard Writeback

Power BI Writeback

Vi har assistert flere av våre kunder med å flytte budsjett og forecast prosessen fra Excel-verden og over i Power BI writeback. Typiske kjennetegn på bedrifter som vi har hjulpet med dette er:

  • De er spredt over flere geografiske lokasjoner, gjerne forskjellige tidssoner
  • De lager budsjett og forecast på et detaljert nivå, per enhet og/eller prosjekt, per kunde, spredt på forskjellige inntekts- og kostnads-typer.
  • Noen bryter inputen ned i antall enheter solgt/jobber utført kombinert med prislister, samt antall timer per avdeling/prosjekt kobinert med kostrater og salgsrater
  • Forecast gjennomføres minst en gang i kvartalet og inneholder tall ut året eller rullerende 12/18/24 måneder

I implementeringen av Power BI writeback vil vi i a2Insight hjelpe din bedrift med det tekniske oppsettet på databasesiden, modellering av fleksible og innholdrike Power BI dataset samt oppretting av gode rapportbilder.

Vi har skrevet litt om dette temaet i disse to artiklene:

Ta PowerBI løsningen din til neste nivå

Økonomisjefens beste venn

Et annet bruksområde for Power BI writeback kan være data enrichment. Data enrichment er når en slår sammen to ulike, men relaterbare datakilder sammen slik at de i sum gir mer verdi enn hver for seg.

Bedriftens ERP-system

Et klassisk eksempel er å utføre data enrichment på dimmensjonsdata fra bedriftens ERP-system.

De aller fleste ERP-system har en kontoplan (Chart of Accounts, CoA etc..) Innad i ERP systemet definerer en som et minimum kontonr og kontonavn. De fleste moderne ERP-system har mulighet for å definere langt flere parametere enn de to nevnt over, f.eks: gruppe-konto, IFRS 16 tags etc…

Men dersom man ikke opererer på et ERP system som har disse mulighetene, eller opplever det som tungvindt å opprette og vedlikeholde custom fields innad i ERP-systemet kan en bruke Power BI writeback til å legge på parametere i kontoplanen uten å gjøre noen endringer i ERP-systemet.

Dersom du ser at din bedrift kan har bruk for funksjonaliteten beskrevet over, enten i form av budsjettering og forecasting eller data enrichment, ikke nøl med å ta kontakt.

Følg med videre for mer fra oss fremover, eller enda bedre ta kontakt for en prat!

frode@a2insight.no

+47 975 51 556