Power BI – muligheten for tilbake-skriving

Tidlig januar 2018, lanserte Microsoft en ny tilpasset visualisering som gir brukerne mulighet til å skrive inn data i Power BI. I utgangspunktet åpner den egendefinerte visualiseringen opp en Power Apps løsning, kontrollerer tillatelsene til sluttbrukeren, og lar den legge til, endre og slette data direkte i SQL-databasen. Nå er det flere måter å la sluttbrukere analysere og redigere data på i Power BI:

Hva er tilbake-skriving?

Tilbake-skriving har eksistert i lang tid med blandete utbredelse blant BI spesialister. Microsoft introduserte SSAS Flerdimensjonal (OLAP) tilbake-skrivings partisjoner i SQL Server 2000, og fortsatt er mange BI spesialister ikke klar over denne funksjonaliteten.

Tilbake-skriving er muligheten for sluttbrukere til å endre og oppdatere tall og tekst i en «datamart» eller ett datavarehus og umiddelbart se effekten av oppdateringene. Dette gir en forbedring av brukerens mulighet for distribuering av løsninger for Budsjettering, Planlegging og bygging av Prognoser.

Metoder for tilbake-skriving

Power BI gi deg nå to alternativer til å dekke tilbake-skrivings behov: 

Power ON’s Visual Planning –

En total «Corporate Performance Management» løsning for Power BI Master Data Management med målsøking og visuelle planlegging (dra og slipp)

 

 

Microsoft Power Apps Custom Visual – 

Gir muligheten til å vise og redigere data fra Power Apps og Power BI. At Microsoft lanserer denne nye funksjonen, er en sterk indikasjon på behovet og etterspørselen for tilbake-skriving funksjonalitet i BI-løsninger.

 

Sammenligning

Behovet for, og bruk av tilbake-skriving kan være svært forskjellige. «Corporate Performance Management» løsninger som Cognos TM1, Hyperion, Anaplan, Adaptive og Host Analytics har tradisjonelt vært verktøyene valgt for håndtering av tilbake-skriving. Utfordringen med disse løsningene er at de fleste av dem er spesialisert til økonomifunksjonen og har begrenset støtte for egendefinerte dimensjoner. Sammenlignet med Power BI, har alle begrenset muligheter for datavisualisering. Tilbake-skriving kan brukes i mange sammenhenger, oppdatering av lagernivåer, lage salgs prognoser for Dynamics CRM eller SalesForce, eller ha muligheten til å legge til manglende data for ett «datamart» eller datavarehus. «Visual Planning» er fokusert på å hjelpe organisasjoner migrere fra eldre CPM løsninger til en solid BI-løsning som Power BI, mens Power Apps har andre områder de støtter godt. 

For å gjøre det enklere for deg å velge, har vi satt sammen en tabell som sammenligner de to ulike tilnærmingene til tilbake-skriving:

Distribusjon

Begge er like enkle å installere og distribuere. Begge drar nytte av det kraftige Visualiserings rammeverket i Power BI. Enkelt, koble de Visuelle som brukes til Visual Planning eller Power Apps rammeverket og legg til dimensjonene til de Visualiseringene du ønsker å skrive tilbake til.

Utfordring

Motvilje fra BI spesialistene å implementere tilbake-skriving i BI løsning har bakgrunn i den tro at «ingen sluttbrukere skal redigere data» i datavarehuset. Med rette, hvis gjort på feil måte. Løsningen er ganske rett frem: opprett ett Scenario og skrive-beskytt de faktiske dataene(!!!). Sluttbrukere kan nå redigere budsjetter, planer og prognoser via et grensesnitt som er koblet til modellen i Power ON Visual Planning eller Power Apps.

Oppsummert:

Hvis du vil aktivere tilbake-skriving i din Power BI løsning i dag eller ville starte migrere CPM løsningen, vennligst send oss en epost , eller kontakt oss på vår nettside og spør om en demo.