Jeg har nettopp opprettet en workspace og skal legge til brukere i workspacen som skal ha tilgang til modellene som blir publisert der. Hva er beste praksis når det gjelder tilgangsstyring?

For det første er det lurt å tenke seg om hvordan en organiserer workspaces i Power BI. RADACAD har en god artikkel som viser steg for steg hvordan du oppretter og vedlikeholder en god struktur. Les mer  hvordan organiserere workspaces. Når du har fått en god struktur på workspacene dine er det viktig å tenke på hvordan du tildeler roller. Vårt første tips er å bruke O365-grupper så langt det lar seg gjøre. Dersom dere aktivt legger til og fjerner brukere i gruppen når ansatte flytter på seg vil rolletildelingen skje automatisk. Dersom det skal tildeles ulike roller innad i O365-gruppen kan du legge gruppen på f.eks Viewer (den laveste rollen) og spesifisere de ansatte som trenger høyere roller enkeltvis. Rollene som er tilgjengelige er følgende: Admin, Member, Contributor og Viewer. Hvis brukeren kun skal konsumere rapporten(e) i workspacen er Viewer rett rolle Hvis brukeren skal publisere modeller i workspacen i tillegg til å konsumere allerede publiserte modeller er Contributor rett rolle Hvis brukeren skal kunne gi tilgang til workspacen i tillegg til ovenfor nevnte rettigheter er Member rett rolle Hvis brukeren skal ha full kontroll over workspacen, f.eks [...]

Av |2023-03-08T10:01:51+01:00mars 8th, 2023||0 Kommentarer

Jeg ønsker å lage et område for min avdeling der jeg kan publisere rapporter som kun skal være tilgjengelige for de. Jeg har forstått at jeg må opprette en «workspace», men jeg finner ikke den knappen i Power BI Service, hvordan kan jeg fikse dette?

Her kan det høres ut som at O365-administratoren har fjernet muligheten for å opprette O365 grupper (Power BI workspaces, nye Teams, nye Sharepoint siter) for brukere. Ta kontakt med vedkommende for å få tilgang til å opprette eller få noen som har tilgang til å opprette for deg. Alle brukere med Power BI PRO lisens har en egen workspace som kalles «My Workspace». Vi anbefaler å unngå bruk av denne så langt det lar seg gjøre. Grunnen til dette er at «My Workspace» er personlig og er vanskelig å «låse opp» dersom personer slutter i selskapet. Modeller som er publiser her må da ansees som tapt.

Av |2023-03-08T09:30:10+01:00mars 8th, 2023||0 Kommentarer
Gå til toppen