Jeg har utviklet en modell som henter nye data når jeg trykker på “refresh” i Power BI Desktop, men når jeg publiserer modellen i Power BI service får jeg feilmelding når modellen skal hente nye data. Hvordan fikser jeg dette?

Grunnen(e) til feilmelding ved refresh i Power BI service er vanligvis følgende: 1. Du har koblet til en kilde som ikke ligger I skyen, f.eks en SQL server som står lokalt hos din bedrift eller hos en leverandør. For at den publiserte modellen skal få kontakt med lokale kilder (såkalt on premise kilder) må det settes opp en on-premises data gateway. Les mer om temaet hos Microsoft: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/service-gateway-onprem. Kilder som Azure SQL Servere og andre kilder som ligger i skyen trenger ikke en data gateway. 2. Du har koblet til et API (i skyen) men får fremdeles feilmelding. Feilmelding du typisk vil få er at dynamiske web adresser ikke støttes. For å komme deg rundt dette problemet må en ta i bruk RelatvePath i power Query. Les mer om dette her: Using The RelativePath And Query Options With Web.Contents() In Power Query And Power BI M Code