Ja, Power BI report server er produktet dere trenger da. Når en publiserer en modell laget i Power BI report Server vil modellen lagres på en on-premise server. Konsumering av modellen vil foregå på samme måte som i Power BI service, men da i en intern web portal.

Les mer om Power BI report server.