Ja, dette er mulig. Ved bruk av «custom visuals» og en mottager av det en ønsker å skrive tilbake, kan vi hjelpe deg med å flytte f.eks budsjetteringsprosessen fra Excel eller andre verktøy til en skreddersydd modell i Power BI.