Her kan det høres ut som at O365-administratoren har fjernet muligheten for å opprette O365 grupper (Power BI workspaces, nye Teams, nye Sharepoint siter) for brukere. Ta kontakt med vedkommende for å få tilgang til å opprette eller få noen som har tilgang til å opprette for deg.

Alle brukere med Power BI PRO lisens har en egen workspace som kalles «My Workspace». Vi anbefaler å unngå bruk av denne så langt det lar seg gjøre. Grunnen til dette er at «My Workspace» er personlig og er vanskelig å «låse opp» dersom personer slutter i selskapet. Modeller som er publiser her må da ansees som tapt.