De aller fleste fagsystemer er basert på en form for databaseteknologi. Du vil enten kunne koble direkte til databasen eller gjøre spørringer på databasen via API (f.eks Tripletex). Hør med leverandøren av fagsystemet om hvilke muligheter som finnes. Eller spør oss, vi har bred erfaring med dataintegrasjon fra mange ERP-systemer og andre fagsystemer.