Database- og løsningsarkitekt hos a2Insight

Vil du være med å bygge fremtidens forretningsstøtte selskap. a2Insight AS søker database- og løsningsarkitekter for å bygge forretningsstøtte modeller som frigir tid for kunder i innland og utland.

Vi søker fortrinnsvis kandidater med erfaring fra database utvikling. Selskapet benytter Microsoft produktene Power BI, Power Pivot, Excel og SQL Server. Annen relevant erfaring vil selvsagt bli vektlagt.

a2Insight utvikler løsninger både lokalt på kundenes egen plattform og/eller i Microsoft Azure.

Som database-arkitekt jobber du med teamet i a2Insight og med våre kunder for å utvikle løsninger som frigir tid og gir gode analyser som øker deres konkurransekraft. Du får stor frihet til å videreutvikle a2Insight til å bli en ledende løsningsarkitekt innen økonomi, administrasjon og ledelse, sammen med kolleger i- og utenfor Norge. Du vil være et bindeledd mellom teknologi og kundebehov samt omsette kundens krav og behov til tekniske løsninger. For kandidater med et ønske om å videreformidle egen kompetanse gir selskapet kursvirksomhet knyttet til Power BI og Power Pivot muligheter for det.

Om din erfaring tilsier det, vil du også kunne gå inn som lead i prosjekter. Erfaring fra utvikling av forretningsstøtte systemer/applikasjoner vil bli vektlagt.

Du kommer til å gå inn i ett team som arbeider med komplette leveranser av beslutningsstøtte – fra kravinnsamling til utvikling og support. Du vil ha gode muligheter til å følge med i den teknologiske utviklingen innenfor forretningsstøtte applikasjoner og database plattformer. 

Personlige egenskaper:

 • Utadvendt eller innadvendt – men engasjert
 • God til å jobbe alene og i team
 • Evne til og interesse for kompetanseoverføring
 • Faglig trygghet og evne til å lære nye ting
 • Strukturert og målrettet
 • God til å kommunisere med kunder og forstå deres behov
 • Teknisk eller økonomisk profil og god forretningsforståelse
 • Evne til å absorbere og nyttiggjøre seg ny teknologi for å løse komplekse problemstillinger 

Følgende utdannelse og erfaring er fordelaktig:

 • IT, økonomi eller ingeniør utdannet på Universitets/høyskole nivå
 • Erfaring med utvikling og/eller implementering av forretningsstøtte applikasjoner og ERP systemer

a2Insight tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling i ett norsk grunder IT-selskap 
 • Voksende fagmiljø nasjonalt og internasjonalt, som vil gi deg utfordringer og mulighet for faglig utvikling.
 • Muligheten til å utvikle deg selv og ett selskap
 • Et aktivt, kompetent og hyggelig arbeidsmiljø
 • Kurs hos powerpivot(pro) i USA, ved behov
 • Fleksibel arbeidstid

Søknad og kontakt:

 • Sendes til HR@a2Insight.no
 • Kontakt Lars Landsnes (95140370) eller Frode Wathne (97551556) dersom du lurer på noe

 

Under her kan du hente denne annonsen som pdf:

Database-og løsningsarkitekt stillingsbeskrivelse