Veksten i organisasjoners data er ekstrem, økende bruk av IT systemer, gjerne flere enn ett system, web applikasjoner, sosiale medier og elektroniske transmittere. Organisasjonene våre blir mer og mer prosessorientert, hvor brorparten av kommunikasjon og prosesser er elektroniske.

Økende mengde data og endringstakt
Vi har tilgang til økende mengder data, positivt selvfølgelig men også en utfordring, hvordan
og hva skal vi bruke alle disse dataene til? Ikke bare har vi økende mengder data, vi lever også
i en verden som endrer seg fort og drastisk. Vi må tilpasse oss og ha styrings- og alert-systemer for å opprettholde vår konkurransekraft. Det vil være dem som får dette til som
vil være vinnerne i den internasjonale konkurransen.

Vi er opptatt av hvordan du kan gjøre nytte av tilgjengelig data
Vi er fokusert på å hjelpe organisasjoner visualisere de styringsdata som gir
bedre beslutninger, dette gjennom en «cockpit», data sydd i sammen av alle datakildene
organisasjonen måtte ha, for å gi bedre beslutninger raskere. «Cockpit»’en settes i sammen av
både økonomiske og ikke økonomiske data. Det som er viktig er at det er de data som gir organisasjonen nødvendig styring – både taktisk og strategisk.

Data som beslutningsgrunnlag
Bruk av data som beslutningsstøtte har vært vårt mantra fra vi startet karrierene vår i Olje og
Gas for 25 år siden. I arbeidet som daglig ledere, økonomer eller ledere av operasjonelle
enheter, har vi brukt data som beslutningsstøtte. Vi bygger nå a2Insight for å dele vår
erfaring, kompetanse og driv til å hjelpe organisasjoner utnytte de tilgjengelige data til bedre
beslutninger og bedre resultater.

Følg oss for å lære mer
Vi er i gang med a2Insight, vi hjelper organisasjoner til å bli bedre og ønsker å dele med deg de
erfaringene vi har og får med å skrive innhold med tips fra innland og utland på hvordan du
kan få brukt verktøyene vi bruker. Følg oss på facebook for de siste nyhetene!

Microsoft Forretningsstøtte verktøy
Vi bruker Microsoft sine forretningsstøtte verktøy Power BI og Power Pivot for Excel, koblet
sammen med Power On’s Visual Planner og Power Planner. Disse verktøyene gir deg
fundamentet til å bygge din «cockpit» for din organisasjon.

Er forretnings-støtte/business intelligence verktøyene vanskelige og dyre i innkjøp og bruk?

Microsoft har gjort noe med dette i «Power» pakken sin. Power BI og Power Pivot for Excel er
rimelige verktøy, i ett grensesnitt som du kjenner deg igjen i. Hvem av oss har ikke brukt
Excel i løpet av arbeidslivet. Vi må få si det – bedriften din har sikkert allerede kjøpt disse
verktøyene – uten å være klar over det!
Vi er laserfokusert på økonomisk merverdi og har gjort det til vår misjon at produktene blir
bedre kjent. Vi skal hjelpe organisasjoner til å ta dette i bruk, trene dem og være den
nødvendig støttespiller når en har behov for ekstra kapasitet eller kompetanse.

Vår opplæringspakke som Jetstarter din ferd mot bedre beslutninger gjennom bruk av Power BI
og Power Pivot for Excel og er nå tilgjengelig på følgende steder og datoer.

A2insight-training, kurs PowerBIStavanger: 23. og 24. januar, Oslo: 13. og 14. februar, Larvik: 27 og 28. februar, Bergen: 13. og 14.mars, Kristiansand: 24. og 25. april, Drammen: 8. og 9.mai og Trondheim: 5. og 6. juni. Les mer og meld deg på kursene vår her.