Power BI Writeback

Siden den første offisielle utgivelsen i 2015 har Power BI gått fra å være et bi-produkt av et knippe av excel-addins uten særlig fotfeste til å være det absolutt mest populære Business Intelligence verktøyet på markedet. En relativt lav terskel for sluttbrukeren, integrasjon med andre Office produkter og en lisenskostnad som er innenfor rekkevidde for de aller fleste, har bidratt til denne veksten. I tillegg har Microsoft lagt til rette for høy interaksjon med sluttbrukerene med tanke på hva som skal legges til og utbedres i de månedlige oppdateringene av verktøyet. Fra Read only til Enterprise Performance Management “Out of the box” er Power BI et Rapporteringsverktøy, dvs at en kun kan lese data med verktøyet. Men ved hjelp av “custom visuals” og tilrettelegging på databasesiden kan en konvertere Power BI fra et “Read Only” rapporteringsverktøy til å bli et fullskala Enterprise Performance Management verktøy. Vi ser at flere og flere nåværende og potensielle kunder ønsker å gå denne veien, og vi vil her gi et par eksempler på hva din bedrift kan gjør med et slikt verktøy Det naturlige utbyttet ved å investere i et nytt verktøy [...]