Resultatrapporter i Power BI del 1

Power BI har over tid utviklet seg til å bli et av standardverktøyene til enhver økonom. I Power BI kan en gjøre mye rett “out of the box”, men det å sette opp en enkel resultatrapport med formatering som forventes av enhver økonom krever noe innsikt i hvordan Power BI fungerer. Som med alt annet i Power BI kan dette gjøres veldig enkelt og veldig komplisert. Denne artikkelen vil ta for seg den aller enkleste metoden. Vi vi ta i bruk DAX funksjoner som SUM, CALCULATE, ALL, FILTER, MAX, DIVIDE , SELECTEDVALUE, FORMAT og SWITCH. Vi vil ta for oss mer avansert bruk i senere artikler. Power BI filen brukt i artikkelen finner du på denne linken 1. Relasjoner og datamodellering For å kunne sette opp en rapport i Power BI lik bildet fra Excel over er det behov for en ekstra tabell i Query settet som du kanskje ikke har vært borti før. Vi kaller den LU_PLtableSimple. Denne tabellen skal hjelpe oss med å gruppere kontoer, sortere de i riktig rekkefølge, gjøre kalkulasjoner samt gi oss støtte i hvordan vi vil formattere de enkelte radene. Sort forteller [...]