Resultatrapporter i Power BI del 1

Power BI har over tid utviklet seg til å bli et av standardverktøyene til enhver økonom. I Power BI kan en gjøre mye rett “out of the box”, men det å sette opp en enkel resultatrapport med formatering som forventes av enhver økonom krever noe innsikt i hvordan Power BI fungerer. Som med alt annet i Power BI kan dette gjøres veldig enkelt og veldig komplisert. Denne artikkelen vil ta for seg den aller enkleste metoden. Vi vi ta i bruk DAX funksjoner som SUM, CALCULATE, ALL, FILTER, MAX, DIVIDE , SELECTEDVALUE, FORMAT og SWITCH. Vi vil ta for oss mer avansert bruk i senere artikler. Power BI filen brukt i artikkelen finner du på denne linken 1. Relasjoner og datamodellering For å kunne sette opp en rapport i Power BI lik bildet fra Excel over er det behov for en ekstra tabell i Query settet som du kanskje ikke har vært borti før. Vi kaller den LU_PLtableSimple. Denne tabellen skal hjelpe oss med å gruppere kontoer, sortere de i riktig rekkefølge, gjøre kalkulasjoner samt gi oss støtte i hvordan vi vil formattere de enkelte radene. Sort forteller [...]

Av |2023-05-31T08:00:19+01:00desember 17th, 2021|Business Intelligence, PowerBI, Resultatrapporter|0 Kommentarer

Power BI Writeback

Siden den første offisielle utgivelsen i 2015 har Power BI gått fra å være et bi-produkt av et knippe av excel-addins uten særlig fotfeste til å være det absolutt mest populære Business Intelligence verktøyet på markedet. En relativt lav terskel for sluttbrukeren, integrasjon med andre Office produkter og en lisenskostnad som er innenfor rekkevidde for de aller fleste, har bidratt til denne veksten. I tillegg har Microsoft lagt til rette for høy interaksjon med sluttbrukerene med tanke på hva som skal legges til og utbedres i de månedlige oppdateringene av verktøyet. Fra Read only til Enterprise Performance Management “Out of the box” er Power BI et Rapporteringsverktøy, dvs at en kun kan lese data med verktøyet. Men ved hjelp av “custom visuals” og tilrettelegging på databasesiden kan en konvertere Power BI fra et “Read Only” rapporteringsverktøy til å bli et fullskala Enterprise Performance Management verktøy. Vi ser at flere og flere nåværende og potensielle kunder ønsker å gå denne veien, og vi vil her gi et par eksempler på hva din bedrift kan gjør med et slikt verktøy Det naturlige utbyttet ved å investere i et nytt verktøy [...]

Av |2023-08-30T08:43:03+01:00november 5th, 2021|Business Intelligence, PowerBI, Writeback|0 Kommentarer

Økonomisjefens beste venn

Forrige artikkel Ta PowerBI løsningen til neste nivå var vår start på å fortelle om muligheter få vet om og som gir store muligheter for firma som navigerer i et VUCA marked. (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity). Dette er for de fleste normalen heller enn unntaket og det betyr at vi trenger å endre måten vi jobber på. Ta eksempelet med en vanlig finansiell planleggingsprosess. Her er ofte flere funksjoner og avdelinger i bedriften involvert. Sluttproduktet er kanskje “kun” et driftsresultat for året, men bak dette tallet ligger det et stort knippe informasjonstyper som ofte samles i en hver økonoms favorittverktøy, Excel. Avdelingsledere skal gi sin mening om avdelingens inntekter, kostnader og ressursbehov. Verkstedet og produksjonslinjen skal har mer folk, fornye sertifikater til medarbeidere og re-sertifisere utstyr. Ingeniørene skal kurses og ha nye verktøy, kontorlokalene skal oppgraderes og utvides, IT-avdelingen skal rulle ut ny funksjonalitet og salgsavdelingen skal fortelle om ordreinngang. Denne informasjonen er brikker i puslespillet som utgjør en finansiell plan. Eksemplene passer kanskje ikke til din bedrift, men grunnprinsippet er det samme overalt. En ønsker å ha en plan å forholde seg til slik at man [...]

Av |2023-08-30T08:44:00+01:00september 28th, 2021|Business Intelligence, PowerBI|1 Kommentar

Ta PowerBI løsningen din til neste nivå

PowerBI har de siste årene vokst frem som et verktøy flere og flere tar i bruk når de ønsker å sammenstille informasjon fra flere kilder på en enkel måte. Og i dag er det vanlig at PowerBI brukes for å gi medarbeidere på ulike nivåer relevant og målrettet planleggings- og beslutningsunderlag i arbeidshverdagen. Men, viste du at PowerBI også kan brukes til å legge til eller oppdatere data for at resten av organisasjonen skal kunne jobbe på reelle, tilgjengelige og helt oppdaterte tall? Løsninger som forbedrer, forsterker og utvider PowerBI A2insight har lenge jobbet med løsninger som forbedrer, forsterker og utvider PowerBI slik at man oppnår dette og dermed får en rekke nye muligheter. Og nå har vi lyst å fortelle mer og tilby disse svært nyttige og effektive løsningene til flere. I dag skreddersys dashboards, rapporter og KPI'er for selskapet, avdelingen, prosjektet og/eller den enkelte medarbeider. Funksjonaliteten i PowerBI sikrer at informasjonen automatisk blir oppdatert, alt det medarbeideren behøver å gjøre er å logge seg på for å selv bli oppdatert om status og utviklingstrender. Fra Excel til PowerBI - Ta neste steg Dette er selvsagt en [...]

Av |2023-08-30T08:44:39+01:00august 30th, 2021|Business Intelligence, PowerBI|2 Kommentarer
Gå til toppen